Правила за ръчен багаж

За ръчния багаж.

Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчния си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба.
Течностите в ръчния багаж не могат да бъдат повече от 1 литър.

На летището.

За да подпомогнете операторите по сигурност, Вие трябва:
• да предоставите за проверка на оператора по сигурност плика, съдържащ течностите, които пренасяте;
• да свалите връхните си дрехи /палто, сако/ и др. Те ще бъдат проверени отделно;
• да извадите преносимите компютри и други електронни устройства от вашия ръчен багаж. Те ще бъдат проверени отделно.

Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са:

- вода и други напитки, супи, сиропи;
- кремове, лосиони, олио;
- гримове;
- парфюми;
- спрейове;
- паста за зъби, други пасти;
- гелове, включително за коса и душ-гел;
- консистенция на твърда,течна основа /сапуни/;
- всички производни от подобни консистенции;
- опаковки, чието съдържание е под налягане, като пяна за бръснене, дезодоранти и др.

Вие все още можете:

• да пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране. Новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж;
• да носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването. В пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването;
• да купувате течности, като напитки, парфюми и др. или в магазините на летищата от Общността, разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета на авиокомпания от Общността. Ако течностите са в специален, запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка. В противен случай съдържанието на плика може да бъде конфискувано при проверка за сигурност. Ако трансферирате на летище в Общността, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на това летище, а ако трансферирате повече от един път, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на последното летище.

Всички тези течности са допълнителни към количествата в самозапечатващите се за многократна употреба прозрачни пластмасови пликчета, посочени по-горе.

Ако имате някакви съмнения относно новите изисквания по сигурност, обърнете се за по-подробна информация към Вашата авиокомпания или туроператор преди пътуването си.
Молим за Вашето съдействие, както и да се отнасяте с разбиране към операторите по сигурност на летищата и персонала на авиокомпаниите.

Този документ е разработен от Европейската комисия в сътрудничество с АЕА и АCIE.